Stichting Sypo

SYPO’S WERKWIJZE

SYPO biedt structurele hulp door in Afrika projecten met een zelfredzaam, ondernemend karakter te ondersteunen of op te zetten. Wij denken dat ontwikkeling niet van bovenaf gepland kan worden, maar vanuit de samenleving moet ontstaan. Om te zorgen dat de projecten een langetermijneffect hebben, zetten we vooral in op commerciële initiatieven, die door hun eigen succes zullen blijven groeien.

Door mensen in Afrika in staat te stellen om dit soort projecten zelf op te zetten, voelen deze mensen zich verantwoordelijk voor het succes van hun eigen project, zodat ze er met enthousiasme en trots aan werken.

SYPO besteedt daarom extra veel aandacht aan de evaluatie van de projecten, om in praktijk te ondervinden welke methodes van hulp het beste werken. Door resultaatgestuurd te werken, blijven we continu onze aanpak verbeteren.

GESCHIEDENIS

In 2003 werd Stichting SYPO opgericht met het doel het voor de kleine Oegandese hulporganisatie Pat the Child mogelijk te maken een yoghurtfabriek op te zetten. In dit project werden koeien gegeven aan vrouwen die een weeskind wilden opnemen, maar daar financieel niet toe in staat waren. Door de yoghurtfabriek ontstond een onafhankelijk inkomen voor Pat the Child en dankzij de gedoneerde koeien konden weeskinderen in een gewone familiesituatie worden opgenomen. Door dit structurele succes werden de oprichters van SYPO ervan overtuigd dat commerciële projecten een goede manier zijn om duurzame ontwikkeling te bereiken.

MICROFINANCIERING

Inmiddels richten we ons vrijwel uitsluitend op microfinanciering: kleine leningen aan ondernemende vrouwen in Oeganda, die met die ‘microkredieten’ ondernemingen kunnen starten of uitbreiden. Omdat we in zeer afgelegen gebieden werken worden de microkredieten vaak voor landbouwondernemingen gebruikt: een kleine plantage, een varkensboerderij of een paar koeien – maar ook handel in bijvoorbeeld koffie of marktproducten. Andere vrouwen gebruiken de kredieten om bijvoorbeeld een winkeltje te openen, of een simpel restaurant in het dorp. Weer andere gebruiken de lening om houtskool te gaan maken voor de verkoop, of kopen een paar zonnepanelen waarmee ze mobiele telefoons tegen betaling kunnen ophalen.

Op die manier hebben we inmiddels al meer dan 28.000 microkredieten uitgegeven, met een terugbetalingspercentage van 95%. Door de leningen hebben tienduizenden vrouwen zich een weg uit extreme armoede kunnen helpen. We zien in de cijfers en tijdens onze bezoeken dat de vrouwen een hoger inkomen hebben, zich gelukkiger voelen en betere scholing en gezondheidszorg voor hun kinderen betalen.

Op deze website (www.microbanker.com) kunt u doneren om onze organisatie te ondersteunen. Zo maakt u het mogelijk dat we nog weer duizenden microkredieten uitgeven aan vrouwen die

Voor verdere informatie en bijvoorbeeld jaarrekeningen of impactmetingen kunt u terecht op www.microbanker.com.

WERKGEBIED

SYPO in Centraal Oeganda, in de districten Mukono en Buikwe – beiden grenzend aan het Victoriameer. Oeganda ligt in het oosten van Afrika, met als aangrenzende landen Kenia, Rwanda, Zuid-Soedan, Tanzania en Kongo. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking ligt rond de 400 dollar per jaar. Het grootste deel van de inkomsten komt van het verbouwen van koffie, cacao en thee, meestal op kleine boerderijen.

ORGANISATIE

Stichting SYPO heeft een bestuur, met daaronder een directeur, die de verantwoordelijkheid heeft voor de projecten in Oeganda en vrijwilligers in Nederland. Directeur en bestuur werken volledig vrijwillig en onbezoldigd aan SYPO. Het bestuur bestaat uit Ger van der Bruggen (voorzitter), Marc Huitink, (penningmeester), Klaas de Haan (secretaris), Johan Heijink en Pieter de Hoop (bestuursleden).

De directeur is Duko Hopman.

In Oeganda werkt SYPO met partnerorganisaties en met een eigen bedrijf, SYPO Uganda Ltd., waarmee de microfinancieringsactiviteiten worden ontplooid.

CONTACT

Telefoonnummers
Kantoor: alleen per mail bereikbaar

Post- en bezoekadres (op afspraak):
Stichting SYPO
Goltackers 88
6931 HE Westervoort

Bank: Rabobank Arnhem en Omstreken NL78RABO0111694248
KvK: ‘s-Hertogenbosch 37109592
RSIN/ fiscaal nummer: 813277577
E-mail algemeen: info@sypo.nl